12 Mayıs 2017 Cuma

Yüzme
Yüzme
YÜZME NEDİR ?

Yüzmenin tanımı ve yüzmenin faydaları, yüzme suyun yüzeyinde ve içinde hareket etmeyi ve bir yöne doğru ilerlemeyi sağlayan hareketlerin bütününe denir. Bir çeşit su sporudur.Dünya’nın her yerinde yaygın olan zevk ve yarış sporlarından biridir. İnsanoğlunun en eski sportif faaliyetlerinden biridir. Yüzyıllardır insanlar yüzme sporunu biliyorlar ve yapıyorlardı. Yüzmeyi insanların kendilerini sularda korumak için öğrenmeleri gerekmektedir.özel yüzme dersi

Yüzme sporu uluslararası standartlarda boyutu olan (50 metre, 8 kulvar) havuzlarda bedenin kulaç ve ayak hareketlerinden başka bir yardım almaksızın, her yarışmacının kendi kulvarında, serbest, sırtüstü, kelebek ve kurbağa stillerinin her birinde veya dördü birden karışık olarak, 50, 100, 200, 400, 800, 1500 metrelerde tek veya ekip olarak yaptıkları yarışmaya denir.

Yüzme sporunun faydaları ve yararları yüzme hareketlerinin biyomekaniğe göre kasılabilir kas sistemine ihtiyacı vardır, Fakat bu kasılma diğer spor branşlarına göre biraz daha azdır. Halter sporunda halteri kaldırmak için daha büyük kuvvet gerekir. Bütün yüzücü adalelerinin özel bir yapısı vardır.Çünkü yüzme de daha çok izotonik, dinamik hareket ve daha az izometrik hareketler vardır.

Yüzmenin faydaları diğer spor branşlarına nazaran, belli bir fiziksel özelliğe sahiptir. Suyun bir direnci vardır. Bu direnci aşmak belli motorik özellikleri gerektirir (kuvvet, sürat, dayanıklılık, esneklik.özel yüzme kursu


ÖZEL YÜZME DERSİ

TÜRKİYE’DEKİ TARİHÇESİ

Yüzme sporunda, Türklerin daha Orta Asya’dan gelmeden oradaki nehirlerde ve göllerde yüzdükleri, bildiğimiz bir gerçektir. Londra’daki British Museum’da olan bir kabartmada, Uygur Türkleri’nin bugünkü serbest sitilini bildikleri görülmektedir. Asur-Babiller’in de yüzme sporuyla ilgilendiklerine ilişkin belgeler vardır. M.Ö. VIII. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir Asur kabartmasında, düşman oklarından kaçan Asur savaşçılarının yüzerek karşı taraftaki kıyıya çıktıkları görülmektedir.yüzme kursu

Diğer taraftan Hun Türkleri’nin de yüzme ve kürek sporlarıyla ilgilendikleri tarihi belgelerde görülmektedir.

Osmanlı kültüründe başta İstanbul ve İzmir olmak üzere bazı büyük şehirlerimizin kıyılarında kurulan tahta deniz hamamlarının yüzme sporunun sevilip, yerleşmesinde önemli rolü olduğu kayıtlarda bulunmaktadır. Kıyılarda denizlere çakılan tahta kazıkların arasına ahşap perdeler çakarak yapılan tahta havuzlarda yaz mevsiminde İstanbul ve İzmir halkı yüzme sporu yaparlardı.yüzme kursları

Yüzme tekniği olarak ” Hazret-i Adem sitili” de dediğimiz köpekleme yüzme Anadolu’da başlamıştır. serbest sitiline geçiş “Karadeniz Kulacı” denilen ve kolu dirsekten bükülmeyip ileri doğru sert biçimde atmaya dayanan uygulamalarla başlamıştır. Bu stilde yüzen bir yüzücünün göğsünün su hizasına kadar çıktığı görebiliriz. Karadeniz’in çırpıntılı hatta dalgalı deniziyle mücadelede büyük etkisi olan bu stil bu nedenle “Karadeniz Kulacı” adıyla akıllarda kalmıştır.yüzme dersi

Yine bu stili andıran ancak daha sert ve çabuk kulaç kullanılan yüzme tekniğine de ” Devri Mahmudiye Kulacı” denilmekteydi. Bu kulaç tipinin, Sultan Mahmud zamanında donanmanın yeniden ıslahı olurken denizcilerin de özel bir eğitime tabi tutulmaları anında ortaya çıkarıldığı ve donanmada öğretildiği bilinir.yüzme dersi istanbul

İlk defa yapılan Türk tahta havuzlarına ” Deniz Hamamı” adı verilmiştir. İstanbul’un en revaçta olan deniz hamamları Kadıköy, Moda ve Boğaziçi kıyılarındaydı. Ayrıca Boğazdaki yalıların bazılarında ailelere özel deniz hamamları vardır. İlk Türk yüzücülerin in bu deniz hamamlarında antreman yaptıkları bilinir. İstanbul’da olduğu gibi İzmir’deki tahta hamamları da İzmir’de yüzme sporunun doğup gelişmesinde önemli rol almışlardır. Karşıyaka, Güzelyalı ve Alsancak kordonlarında bulunan İzmir deniz hamamları bilinir.yüzme kursu istanbul

Türkiye’de modern anlamda yüzme sporuna ilk adımın 1973 yılında Galatasaray Sultaniyesi’nde başladığı görülür. Bu okulun Fransa’dan gelen Beden Eğitimi Öğretmeni M. Moiroux, ve iyi bir yüzücü olduğundan Galatasaray Sultaniyesi talebelerine beden eğitimi deslerinde yüzmeyi de öğretmiştir. Ayrıca Heybeliada’daki Mekteb-i Fünun-ı Bahriye’nin (Deniz Harp Okulu) iç yönetmeliğinin 19. Maddesinde, okulun bütün öğrencisinin denize girmek ve yüzme öğrenmekle mükellef olduğu kesinlikle belirtilmekteydi.yüzme kursları istanbul

Evliya Çelebi’nin Seyehatnamesi’nden Kağıthane şenliklerinde yüzme yarışlarının düzenlendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Osmanlı Donanmasındaki leventlerinde mükemmel derecede yüzme bildikleri saptanmıştır.özel yüzme dersleri

1900′lü yılların başlarında İstanbul’da oturan yabancı uyruklular, aralarında yüzme müsabakaları düzenlemeye başladılar. Bu yarışlara zaman zaman Türk gençleri de katılıyorlardı. Yüzme sporuna ilk yer veren kulüp Fenerbahçe olurken, onu Galatasaray izledi. 1922′de Moda-Kınalıada, Fenerbahçe-Kınalıada, Büyükada-Fenerbahçe arasında uzun mesafe yarışları düzenlendi.özel yüzme kursları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder